Flåten er politianmeldt for sine meninger for andre gang på få år. Denne gangen brukte pastoren mer forsiktige formuleringer enn sist, men like fullt skal politiet inn i bildet.

Dette er en typisk medieskapt konflikt. I sin iver etter å få temperatur på saken, har flere kjørt inn i debatten ord som «kampanje mot homofile», «hets», «korstog» og påstander om at unge mennesker drives i døden av «kampanjen». De som har hørt det som er sagt og lest Flåten sitt innlegg i saken, får store problemer med dimensjonene. Her er det noen som vil krig.

Flåten bruker andre ord enn mer sofistikerte talsmenn for kirker og menigheter. I sak er det ikke mye som skiller det Flåten målbærer fra det store deler av kirken i vårt land og verden over står for. Det er snakk om et meget vanskelig og ømtålig tema, men det må være lov til å referere til Guds skaperordning og Bibelens egne ord i saken.

Det å kjøre politi på meninger hjelper ingen. Det fremmer ingen forståelse og ingen dialog. Og det varsler en meget betenkelig utvikling dersom vi i dette landet skal kriminalisere bibeltroskap.

Kjør ned temperaturen! Toleranse er å tåle meninger som bryter totalt med det en selv står for. Ingen mennesker dør av uenighet eller av å vite at det finnes ulike syn i en vanskelig sak.