Debatt Av Per Chr. Magnus

At foreldre er barnas viktigste påvirkningskilde når det gjelder verdier var lenge godt dokumentert. Men det siste tiåret er denne tilstanden sterkt utfordret. Løsere sosiale strukturer gir også nye og sterke påvirkningskilder. Der voksenkontakt og foreldrerelasjonen svekkes får andre agenter større innflytelse. Mediene står i første rekke.

Sammenligningen med eventyrets konflikt mellom de gode og de onde er annen og feilaktig forenkling. Mens eventyrets grunnstruktur er en tydelig konflikt mellom motpolene, hvor det onde til slutt beseires av den gode helten, er utviklingen innen de såkalte reality-showene den motsatte. Der snus eventyret på hode, og som i «Big Brother» – lar den mest utspekulerte helten vinne. Og det er i reality-shows som i eventyrene helten som skaper identifikasjon og blir forbildet.

Hvis jeg ikke har misoppfattet utspillet til Mekki, var det nettopp dette som var hans hovedinnvending mot den nye tv-underholdningen.