Morsomt sagt, men bakom utsagnet ligger der dødsens alvor. Det Førde ikke vet, er at dette er et kodet språk kun tillatt og ment forstått av frimurere (Illuminate dvs. de opplyste) — på topplan i det politiske USA.

Utsagnet «when you have them by the balls, their hearts and minds will follow» har sitt opphav fra Bibelen. Ordet testes er hebraisk og betyr ball eller bolle. De gamle babylonerne dyrket gudene Nimrod og Tammus - som siden er blitt til faderen og sønnen i kristendommen. Da Tammus døde for menneskehetens synder, ble han lagt i en grav med en stein foran. Tre dager senere var steinen vekke og liket borte. Dette var to tusen år før kristendommen. Siden fikk hele storyen nye navn som Jesus, Josef og Maria, og religionen fikk navnet kristendommen. Ren resirkulering av en gammel hedensk religion.

De brente også siden hver vår (påske) et solkors til minne om guden Tammus' død og oppstandelse. Og til korset var det festet boller, formodentlig hveteboller. En tradisjon kristendommen også overtok. Jevnført påskeboller eller fastelavnsboller.

Så til saken: De gamle hebreerne pleide å holde hverandre på ballene/testiklene når de avla sin ed til presteskapet. Den samme tradisjonen har frimurerne (Illuminate) overtatt og beholdt til denne dag.

Lauren Savage, en engelsk religionsforsker skriver at betydningen av ordet testamente er det samme som testikkel eller baller. I den engelske King James oversettelse av Bibelen står det «Abraham has his servant swear upon his «thigh» (lår)». Også det å stirre på en penis var «en vei til gud» for det gamle presteskapet i de tider.

Når ordene testikkel og testamente egentlig betyr det samme, og når Bondevik sa han sverget til Det nye testamente, og Sharon til det gamle - så betyr det egentlig at den ene sverger til nye baller og den andre til gamle.

Når frimurerne (Illuminate) har sitt tak i ballene dine, er det derimot langt mer alvorlig enn bare et morsomt utsagn. Det betyr full underkastelse og kontroll - nettopp av både sjel og skjorte. Både Richard Nixon og Charles Colson var høyt oppe i frimurernes pyramide.

Atle Johan Løvaas, Hordvik