Journalistisk sett begriper jeg ikke at ovennevnte journalist (som er fotograf) har fått godkjent en slik reportasje i en seriøs avis som BT.

Stort sett oser hele artikkelen av eklatante brudd på helt elementære presseetiske retningslinjer. Journalisten blander inn sine høyst private politiske holdninger og skjelner ikke mellom reportasje og kommentarer.

Det er mange ting man skal høre og lese, men jeg hadde aldri trodd at en BT-journalist direkte ville håne kristne menneskers tro. Ikke minst ser det ut for å glippe fullstendig for journalisten når han blander inn sin private politiske mening om landets statsminister, Kjell Magne Bondevik.

Artikkelen skulle egentlig være en reportasje fra et møte i Den Frie Evangeliske Forsamling, en forsamling som tok imot Christiansen med tillit, men artikkelen er direkte simpel! Den er et mislykket forsøk på en politisk kommentar som bare ender opp med et slag under det berømte beltestedet.

Det er trist at BT markedsfører den slags og jeg regner med at dette i beste fall er en «glipp». Avisen må kunne sortere ut slike useriøse artikler. Jeg henstiller derfor til BT at vi som setter pris på avisen for fremtiden vil bli spart for «reportasjer» med en så dårlig journalistikk.

ROALD ZWEIDORFF, BERGEN