Dette gjelder sikkert den norske utenrikspolitiske ledelsen også. Men når utenriksminister Jagland samme dag som terrorhandlingene (før vi vet noen ting som helst om terroristene) forteller til NRK-dagsnytt at dette er et uttrykk for en «kamp mellom sivilisasjoner» (og referer til forskere; sannsynligvis den am. statsviteren S. Huntington som har beskrevet et scenario der «vesten» står mot muslimer), så bidrar han til å kriminalisere og mistenkeliggjøre alle muslimer i hele verden.

Om kvelden samme dag forteller leder i utenrikskomiteen på Stortinget, Einar Steensnæs, at den «siviliserte delen» av verden må ta et spesielt ansvar. Underforstått: Det finnes en del av verden som er «usivilisert» og andre steder hvor barbarene rår.

Dagen etter disse uttalelsene mottok muslimer i Norge trusler via telefon. Det er ikke umulig at trusselmakerne følte at de hadde støtte fra den norske utenrikspolitiske ledelsen.

ESPEN EDVARDSEN, REDAKSJONSMEDLEM I IKKEVOLD