Vi opplever rollespillet på Øyatun ungdomsskole i Halsnøy. Timen er spesiell. Tolv jenter i 9. klasse jobber med følelser. Flere våger seg frem og spiller ulike roller. En krøker seg litt sammen og vrir hendene forsiktig. Raskt avslører medelevene at hun er nervøs. En annen rekker tungen ut og gjør en fryktelig grimase. Hun viser at noe er ekkelt. Så slår en ut hendene og stråler over hele seg. Hun er forelsket, meget forelsket.

Mer vettuge samtaler

Kreativ problemløsning i skolen, KREPS, kalles det elevene arbeider med. Opplegget har slått så godt an i Kvinnherad at flere foreldre har spurt om ikke de også kan kurses. De forteller at de har fått mer vettuge samtaler med sine barn etter at de begynte å arbeide med det.

— Dette er bra! Vi tenker over ting. Her lærer vi å takle problemene våre. Vi ser ting fra forskjellige synsvinkler, sier Maria Johnsen og Susanne Engelsen.

Store glassvinduer dekker den ene sideveggen, men elevene sitter ikke og stirrer ut i naturen. Det som skjer i klasserommet fenger. Dagens tema er kommunikasjon uten ord. Lærer Edel Kristensen prater med dem om hva klær og frisyre kan si oss om en person.

Klær taler

En som går med dyre klær kan fortelle at hun er moteslave, mens en som går fillete kledd, ikke trenger å være fattig. Hanekam, sæggebukse eller glattbarbert hode kan fortelle noe om hvem en person prøver å være.

— Elevene har kreativ problemløsning som valgfag. Jeg ser at det virker godt. Flere våger å si meningen sin og stå for det de sier, forteller Edel Kristensen.

John-Gunnar Lundqvist forteller at han har fått en dypere kontakt med elevene. Han kommuniserer bedre med elevene etter at han begynte å jobbe med dette. Rektor Wilhelm Johan Irgens vil gjerne kurse alle klassestyrerne i kreativ problemløsning. Han ser at det er et godt redskap for å arbeide med elevenes følelser og holdninger. Det løser ikke alle problem, men ville hatt større effekt om alle hadde brukt noe av det i timene.

Vokser personlig

Ved å snakke om følelser og øve på reaksjoner opplever Edel Kristensen at elevene vokser personlig. Flere av de stille våger seg frempå. Noe er skjedd med dem. Kanskje ville utviklingen kommet likevel. Men hun har godt tro på at dette betyr noe.

— Det 14 dager lange kurset er noe av det mest nyttige jeg har tatt som lærer. Jeg har fått et verkstøy jeg har stor nytte av i arbeid med elevene, sier Edel Kristensen.

— Opplegget er ikke noe sesam. Alle problemer i skolen er ikke løst, men vi har fått mye igjen ved å satse på dette, mener kommunalsjef Asbjørn Skår. Han opplever at lærerne har fått større trygghet og et nyttig redskap for å lære elevene sosiale ferdigheter. Selv om det er kostbart, vil han gjerne at alle klassestyrerne skal få kurset. Han tror det kan få stor verdi at det spres fra Hordaland til resten av landet.

GODT OPPLEGG: - Dette er bra. Vi lærer å løse problemene våre, sier Maria Johnsen (til h.). Ved hennes side sitter Anngjerd Størksen.
FOTO: HELGE SUNDE