debatt Av Arvid Blommedal

Dette fratar de av oss som ønsker endring handlingsrom.Året som har gått har vært begivenhetsrikt på flere felt, både på pluss og minusside.En ny og stor styringsreform er blitt innført i Bergen. "In by, åtte bydeler" het det ved innføringen av den mye omtalte bydelsreformen. Byparlamentarisme ble innført 26.juni til stor irritasjon for noen, oss i Frp inkludert. Vi mente og mener at byen ikke trenger et fordyrende mellomledd i likhet med fylkeskommunen. Advarsler fra Frp om at reformen ville bli dyr og helt unødvendig, har dessverre slått til for fullt. Faktum er at det har gått verre enn vi trodde. Det angivelige lokaldemokratiet er blitt en "reform" som gir oss fullmakt til å skjære ned og administrere elendighet. Det paradoksale er at prislappen for parlamentarismen er omtrent like stor som underskuddet i bydelene. Har dette en sammenheng ?Fremdeles er det vel slik at den økonomiske tyngdekraften gjelder uansett hva det kalles og hvor bra alt skal bli. Vi må rett og slett stille oss spørsmålet om de nye reformene har gagnet byens befolkning. Mange med meg kan svare et bestemt nei på dette spørsmålet. Harde kutt i skolene, mindre til de svakere stilte er noe av resultatet.Hva kan vi så vente oss? Det er faktisk fullt mulig å snu på flisen, tenke nytt og prioritere annerledes. Det er det som er politikk, å gi til noen samtidig som det avsettes mindre til andre formål.Fra nyttår stiger så å si alt. Fra kommunale avgifter, strømprisen, vanlig beskatning, buss, moms, økt skatt på sykdom, tjenester og det som vanlige folk er opptatt av. Dette blir helt uforståelig når vi leser BT sin førsteside 28.desember; "Ufattelig oljerikdom" med detaljert kronebeløp på hvor mye hver og en av oss egentlig har i reserve. Vi liker å slå om oss med at vi er verdens rikeste land, men flertallet i det politiske liv elsker å stramme inn. Gjør vi ikke som flertallet vil blir det renteoppgang. For egen del har jeg fått fire renteoppganger bare i år 2000. Heller ikke dette faktum bidrar til kursendring. Statlig rikdom er blitt til kommunal fattigdom. Hvor dette skal fortsette er ikke godt å si, men at det er mørke skyer over landets kommuner er ikke å ta hardt i. Når det gjelder bydelene som skulle få mer å si, er ikke skyene bare mørke, men direkte truende. Hvilke tordenskrall som måtte komme i budsjettbehandlingen kan vi alt se konturene av. Det er altså dette koalisjonen, inklusive Høyre, kaller å være ansvarlig. Vi i Frp mener at dette er en politikk som tilhører en annen tid, for ikke å si et annet system.Det er stortingsvalg i år. Da har Ola og Kari en mulighet for å endre systemet. En bedre fordeling av rikdommene og mer rettferdighet er ikke uoppnåelig. Men først er det valgkamp med de vanlige lovnader om at alt skal nå bli så meget bedre.Hørt den før?