Slik vi forstår Risnes' ytring, mener han at næringslivsaktører ikke er troverdige bidragsytere til samfunnsnyttige tiltak utover sin egen forretningsvirksomhet. Risnes har rett til sin personlige mening. Men her er mange faktisk uenige med ham. Det gjelder for eksempel alle de frivillige organisasjoner — idrettslag, humanitære organisasjoner og andre - som mottar bidrag fra bedrifter til sin virksomhet på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt plan. Og det gjelder de mange bedrifter som ønsker å bidra til gode formål og samtidig markere overfor ansatte, kunder og samarbeidspartnere hvilke verdier bedriften står for.

McDonald's har nylig signert avtale med Rikshospitalet i Oslo om å bygge et Ronald McDonald Hus ved sykehuset. Onsdag 20. november tok våre restaurantansatte fatt på oppgaven med å skaffe midlene til huset, som blir spesialbygd for familier med barn som får behandling på sykehuset. Huset skal etter planen stå ferdig i 2005 og vil koste 25-30 millioner kroner.

Fordi Rikshospitalet behandler syke barn fra hele landet er behovet for familiebosted under sykehusopphold særlig stort der. Så vel Rikshospitalet, som Foreningen for Hjertesyke Barn og Støtteforeningen for kreftsyke barn, har lenge ønsket å kunne tilby langtidssyke barn og deres familier et eget familiehus.

Ronald McDonald Hus på Rikshospitalet viderefører et arbeid som startet for nesten 30 år siden i USA. Bak initiativet stod foreldre som selv hadde fulgt sine barn gjennom flere års kreftbehandling og følt behovet for et botilbud som ga familien hvile og nærhet til barna i en hjemlig atmosfære. Siden starten i 1974 er det bygd 218 Ronald McDonald familiehus rundt om i verden - fem av disse i Skandinavia. Mer enn 10 millioner familier har benyttet husene.

McDonald's engasjement i denne saken er langt fra kortsiktig og slett ikke motivert av markedshensyn. Det var Sverre O. Lie, leder for Barneklinikken på Rikshospitalet, som etter besøk ved et Ronald McDonald Hus i utlandet for ti år siden, kontaktet McDonald's Norge for å få til et liknende tilbud i Norge. McDonald's Norge tente umiddelbart og har siden arbeidet for å realisere familiehuset.

Det gjør vi fordi vi ønsker å gi noe tilbake til samfunnet som gir oss vårt levebrød. Dessuten ønsker vi å samle våre ansatte om et felles prosjekt til beste for andre. Med nesten 3000 arbeidstakere ved 61 restauranter fra Kristiansand til Steinkjer er McDonald's en av landets største arbeidsplasser for ungdom. For svært mange unge er jobben hos oss deres første. Det gjør det ekstra viktig at vi tydelig og gjennom handling formidler hvilke verdier vår virksomhet er tuftet på.

Det er mange andre gode formål i inn- og utland som kunne ha fortjent vår støtte. Når vi har valgt å støtte langtidssyke barn og deres familier, er det fordi det i Norge er et konkret behov akkurat på dette feltet, der McDonald's, i tillegg til penger, kan bidra med 30 år med erfaringer og gode resultater.

Av Margaret Brusletto, kommunikasjonsdirektør i McDonald's Norge AS