Det er klart at det er verdifullt for unge mennesker å få arbeidserfaring, og slik ser opplegget i første omgang svært positivt ut.

Begynner man imidlertid å tenke over de avisoppslag McDonald's har fått gjennom de siste årene, så stiller saken seg unektelig litt annerledes. Nekting av fagorganisering, ikke arbeidskontrakter eller tarifflønn. Er det dette skolens rådgiver sikter til når hun uttaler at de får med seg verdifull erfaring fra jobben? Jeg vil i alle tilfelle inderlig håpe at skolen da samtidig følger opp med en grundig skolering om de rettigheter arbeidere i Norge har kjempet seg til gjennom de siste hundre år, gjerne gjennom besøk av folk fra LO som kan skape litt balanse. Skolens rektor har heller ingen betenkeligheter med å inngå et slikt samarbeid med den amerikanske fast-food-kjeden. Det forbauser meg.

Mannen som driver denne McDonald's-restauranten uttaler da også at de tenker langsiktig og at disse elevene er deres fremtidige kunder. Når han i tillegg får gratis arbeidshjelp kan man godt forstå ham. Selv om elevene trenger noe opplæring, så kommer han neppe negativt ut. Det gjør derimot etter min mening skolen.

Det har vært mye skriving om pengemangel i skolen i høst, bl.a. at bevilgningene til heimkunnskap har vært så små at elever har måtte nøye seg med å tegne maten. Kanskje ville det da være sunnere å tegne «junk food» enn å hjelpe McDonald's? I alle fall er dette signaler man ikke bør sende ut i en tid da unge menneskers kosthold blir stadig dårligere.

Nå vil jeg gjerne tro det beste, så jeg håper skolen gjenvinner bevisstheten og velger andre samarbeidspartnere. Inntil da velger jeg å se på denne affæren som en arbeidsulykke, og ønsker skolen lykke til med å finne andre bedrifter med mer positive signaler.

OLAV BJUGAN