— Dette er interessant. Vi får prøve oss og lærer mye, sier Salam Yusif fra Irak. Han har diplomeksamen i biologi og var helseinspektør før han kom til Norge. Nå satser han på en fremtid i norsk fiskeribransje.

Pilotprosjekt

Vi er på Norsk Sjømatsenter på Bontelabo der 20 innvandrere med oppholdstillatelse i Norge får opplæring i fiskerifag og norsk språk samtidig. Opplegget er et pilotprosjekt som kan danne grunnlag for tilrettelagt yrkesopplæring for innvandrere på landsbasis.

— Vi vet at deler av sjømatindustrien strever med å få nok arbeidskraft. Gode kunnskaper i norsk er nødvendig. Her ser vi en mulighet for at innvandrere kan gjøre karriere innen fiskerinæringen, sier direktør Odd Jordheim i Norsk Sjømatsenter. Sammen med fiskerifaglig leder Tor Sandtorv og prosjektleder Elisabeth Borthen viser han rundt.

Det er i kjøkkenavdelingen ved Norsk Sjømatsenter på Bontelabo det meste foregår. Karen Tsang fra Hong Kong fileterer fisk. Salam Yusif sløyer og kutter torsken i passe kokestykker. Her er munter og avslappet stemning.

Får innblikk i mye

Innvandrerne får innblikk i mikrobiologi, fiskeribiologi, produksjonslære, omsetning av fisk og helse, miljø og sikkerhet. Samtidig lærer de alle de norske faguttrykkene. Nygård skole har plassert en norsklærer i full stilling på Norsk Sjømatsenter. Undervisningsinspektør Liv Vabø forteller at dette er en ypperlig måte å lære norsk på. Studentene er så motiverte.

De 20 skal alle ut i produksjonen ved en bedrift og følges her av en fadder. Noen går til et laksepakkeri, andre til røykeri, fiskemottak eller fiskegrossist. Samarbeidspartnere i prosjektet er Bergen kommune, Aetat og Norsk Sjømatsenter med 50 bedrifter og organisasjoner i fiskerinæringen bak seg.

PRØVER SEG: Salam Yusif fra Irak sløyer torsken. Han er en av 20 innvandrere som får en helt spesiell opplæring i norsk og fiskerifag.
FOTO: TOR KRISTIANSEN