Austrheim Moe, daglig leder ved Mental Helses treffsenter, uttaler seg meget misvisende om forholdene her på Martens: «Martens er avdelingen for tunge, eldre pasienter som systemet nærmest har gitt opp.»

Vi er selv langtidspasienter her ved avdelingen. Verken medpasienter eller sykehuspersonale kjenner seg igjen i denne beskrivelsen. På Martens er det ulike aldersgrupper med forskjellige lidelser. Vi har alle en målsetting om å klare oss selv i for eksempel bofellesskap eller liknende tilbud. Noen av oss pasienter har allerede en fot utenfor sykehuset i blant annet bofellesskap. Det er svært nedverdigende å lese i artikkelen at systemet nærmest har gitt oss opp.

R. Austrheim Moe uttaler seg om ting hun ikke har grunnlag for å si. Hun er velkommen hit til Martens for en dypere samtale og vil da møte oppegående pasienter som ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen hun kommer med i BT.

Pasienter ved avdeling Martens