Av Torstein Dahle, Rød Valgallianse i Hordaland

Det samme gjelder de ledende helsepolitikerne — enten de heter Tønne eller Høybråten - når de uttaler seg om helseutgiftene i Norge. Lærte ikke disse markedsliberalistene noe om geografi da de gikk på skolen?

La meg minne om følgende helt elementære faktum: Norge er et ekstremt langstrakt, værhardt land med en liten befolkning, som bor usedvanlig spredt.

Dermed er det selvsagt dyrt å sørge for at alle barn får et skoletilbud på høyt kvalitetsnivå, uansett hvor de bor i landet. Vet ikke Kristin Clemet dette? Hvorfor trekker hun stadig frem at Norge ligger meget høyt i skoleutgifter pr. elev, uten at kvaliteten dermed kommer på topp internasjonalt? Å gi inntrykk av at det er noe merkelig med at Norge har høye skoleutgifter pr. elev, er jo det reneste nonsens. Selvsagt har Norge spesielt høye skoleutgifter pr. elev.

Hadde ikke Kristin Clemet geografi på skolen, siden hun tilsynelatende ikke har peiling på dette? Dessverre er hun i «godt» selskap, ettersom stor ressursbruk i skolen uten tilsvarende uttelling i kvalitet har vært ansett som et viktig problem av alle de markedsliberalistiske regjeringene Norge har hatt de siste tiårene, enten statsministeren er kommet fra Ap, KrF eller Høyre.

Selvsagt er det uhyre kostbart å drive et land som har en liten befolkning på bare 4,5 millioner mennesker, spredt over et areal større enn Italia og nesten like stort som Tyskland, men samtidig strukket ut til en smal tarm som er like lang som avstanden fra Lindesnes til Middelhavet. Sett ut fra markedsøkonomisk synsvinkel, er et slikt land håpløst utilpasset. Selvsagt ville det ha vært mye billigere å drive Norge hvis befolkningen hadde vært samlet i noen store klumper i store byer nede i Sør-Norge. Problemet er bare at da hadde ikke Norge vært Norge.

Helt siden Kåre Willochs og Gro Harlem Brundtlands tid har det vært drevet en voldsom offensiv for å markedstilpasse Norge. Det dreier seg om å fjerne mer og mer av det som er Norges særpreg. Den spredte befolkningen og de store avstandene er en voldsom konkurranseulempe. Markedskreftene jobber knallhardt for å omforme Norge til noen store befolkningsklumper i sør.

Den store offensiven for å kutte helseutgifter er akkurat av samme type. Også på helsesektoren kommer markedsliberalistene trekkende med internasjonale sammenligninger som er ganske tåpelige. Selvsagt er det meget kostbart å sørge for at alle som bor i Norge skal ha et godt sykehustilbud innen nær rekkevidde i tid. Men det er nettopp det som er utfordringen ved å være Norge.

Jeg tror ikke at de politikerne som har hatt makten de siste tiårene er dumme og uten geografikunnskaper. Jeg tror at de vet nøyaktig hva de gjør. Desto viktigere er det å skifte ut både dem og systemet deres. Og desto viktigere er det at folk flest slår i bordet: Vi og generasjonene før oss har jobbet og strevd for at det skal bli bra å leve her hvor vi bor. Vil ikke makthaverne finne seg i det, får vi ta makten fra dem.