Men på side 28 forteller han at Jakob, som senere fikk navnet Israel, fikk 12 sønner med Sara. Så vidt jeg har lest Bibelen er der kun én kvinne med dette navn, nemlig Abrahams hustru. Hun fikk en sønn, Isak, les 1. Mosebok kap. 21. Isak ektet Rebekka. De fikk tvillinger, Esau og Jakob.

Så Sara er bestemor til Jakob, og kan umulig har fått 12 sønner med sitt barnebarn. Hun var dessuten gammel da hun fikk Isak.

Jakob fikk riktignok 12 sønner. men med 4 forskjellige kvinner: Lea, Rakel, Bilha og Silpa. Les 1. Mosebok, fra kap. 30.

Tomm Kristiansen kan ikke forandre Bibelen etter eget ønske. Historien ville vært helt annerledes hvis det var slik han skriver.

Anna K. Nilsen, Øvre Lønborg