Sammenholdt med tidligere underskudd og regningen for ulovlig høye vann— og avløpsgebyrer har det Ap-styrte byrådet snart etterlatt seg en regning på nærmere 1 mrd. kroner. Skal de snart begynne å erkjenne et ansvar for tingenes tilstand i Bergen?

På bakgrunn av dette regnskapet kan vi slå fast at byrådet nå i tre år på rad har lagt frem budsjettforslag som ikke har vært i nærheten av et realistisk utgangspunkt. Et utgangspunkt som tar inn over seg så vel eksisterende aktivitetsnivå, og fremtidige utfordringer. De årlige budsjettbehandlinger i bystyret begynner å ligne et narrespill der vi hvert år rett før jul diskuterer lokale prioriteringer på et nivå himmelhøyt over det nivået vi ser i virkeligheten.

Deretter kommer den faste meldingen om et stadig større underskudd, og så får vi de like årlige dragkampene utover våren med budsjettrevisjoner og smertelige sparepakker, som i praksis blir umulig å gjennomføre fordi de kommer for sent og monner for lite. Så går vi på et nytt år med underskudd, og hele «ballet» begynner forfra igjen. Samtidig blir de oppsamlede underskuddene større og større, og regningen vi skyver foran oss tilsvarende større. Dette narrespillet burde nå byrådet bidra til å avskaffe. Hva man nå enn måtte kalle det byrådet holder på med - styring er det i alle fall ikke!

Byrådet må nå gripe tak i de underliggende årsakene til at gapet mellom tilgjengelige ressurser og voksende utgifter bare vokser og vokser. Slik jeg ser det er det tre grunnleggende forhold byrådet må ta tak i:

Byrådet må legge vekk sin dogmatisk begrunnede motstand mot bruk av konkurranse i kommunens tjenesteproduksjon - også innenfor kjerneområdene.

Byrådet må vise vilje til klare prioriteringer. Da bystyret nylig behandlet oppgavemeldingen var det ikke mulig å spore en reell prioritering fra byrådets side. Nær sagt all kommunal aktivitet ble fremstilt som like viktig og grunnleggende. Med det resultat at når Ap-byrådet skal kutte, så kuttes det likt i alt også.

Byrådet har som representant for det største enkeltmedlem i KS sitt arbeidsgiversamarbeid akseptert noen svært kostbare lønnsoppgjør - uten at det har vært enighet om tiltak som kunne øke produktiviteten tilsvarende. Da går økte rammer kun til økte lønninger, uten bedring i tjenesteproduksjonen.

Arbeiderpartiets og byrådets manglende økonomiske styring er svært alvorlig for innbyggerne. Kommunen er ansvarlig for sykehjem, for skoler og barnehager, for helsetjenester, for å nevne noe. Mange innbyggere er avhengig av kommunens forskjellige tjenester. Nå føler mange en grunnleggende usikkerhet. Ingen har fortalt hvor sparekniven skal kutte. Arbeiderpartiets vanstyre har en pris - og den prisen er usikkerhet for kommunale velferdstjenester og store fremtidige kutt!

Martin Smith-Sivertsen, kommunalråd, Høyres gruppeleder i bystyret