Gutten kunne bøye seg over gelenderkanten og falt over denne. Nesten mirakuløst gikk det bra med ham.

Maner dette til skjerpede krav fra bygningsmyndighetene i Bergen eller fra senteransvarlige? Neppe.

Ta en tur med rulletrappene på Galleriet i Bergen. Rulletrappene på den siden av den store hallen som vender mot Posthuset er sikret inn mot hallen mens innsiden er usikret. Her kan barn bøye seg over rekkverket og falle ned flere etasjer.

Skulle man bli liggende mellom betongkonstruksjonen og en rulletrapp i bevegelse kan man tenke seg hva som kan skje.

Enkelte ganger kan man mistenke senteransvarlige for å følge utsagnet «Penger spart er penger tjent». Her bør foreldre til barn ta affære, for eksempel, gjennom BT. Det pleier å hjelpe.

TORD KJÆRNER-SEMB,BERGEN