Selskapet selger sitt produkt og får sin betaling rett inn på konto. Kunden betaler for utført bankoppdrag.

Tilfeldigheter gjør at kunden får nyss om at varen ikke kan brukes pga. restriksjoner satt av Fjord Line. Kunden sjekker Fjord Lines internettsider — ingen begrensninger er nevnt. Deretter telefon til Fjord Line for ekstra sjekk. Kunden betaler i form av tellerskritt på internett og ny telefon. Selskapet bekrefter begrensningen. Kunden kan ikke benytte varen som er kjøpt og betalt. Kunden mottar ingen beklagelse om manglende informasjon. Fjord Line henviser til en brosjyre kunden verken har sett, mottatt eller hørt om. Kunden kan få sine egne penger tilbake ved å møte opp på selskapets salgskontor. Ønskes pengene inn på konto trekker selskapet 10 prosent av varens pris.

Kunden er student, varen er studentcruise, begrensningen er 20 års aldersgrense. Er det selskapets strategi for å kapre morgendagens kunder vi presenteres for?

Innsender har sjekket tilgjengelig informasjon på selskapets internettsider og betalt for nye tellerskritt. Innsender er studentens mor som ønsker selskapet lykke til med strategien og jakten på fornøyde kunder.

ANNE KARIN ESPELAND