Førstelektor John Steinar Jacobsen har sammenlignet materialet fra 2001 med en lignende undersøkelse som ble gjort på åttitallet av Olav Skjevesland, nå biskop i Agder. Ifølge Skjevesland er noe av hensikten med forkynnelsen "å holde ryktet om Jesus levende".

Det oppsiktsvekkende med andaktene fra i fjor er fraværet av navnet Jesus og hans gjerning i mange andakter. I hele 81 av de 249 andaktene er dette borte. Den Hellige Ånd som skal veilede og åpne ordet for folk, er også helt marginal i 2001-årgangen av andakter. Det er også lite av kristen kunnskap som blir formidlet i andaktene, og Jacobsen gir følgende karakteristikk av predikantene: "Alt i alt fremstår radiopredikantene mer som rådgivere, trøstere og bærere enn som hyrder, herolder og lærere".

GEIR MAGNUS NYBORG,