• Dårlig standard, dårlige kontrakter og dyrt. Det er ordene styremedlem Kåre Helland i Leieboerforeningen bruker for å beskrive tilstanden på leiemarkedet i Bergen.

— Det går på hogg og belegg. Problemet er at det er altfor få utleieenheter av brukbar standard. Mange steder er standarden så elendig at der ikke burde bodd folk i det hele tatt, men mange betaler også her overpris, sier Helland. Mange av dem som kontakter Leieboerforeningen er studenter. Studentsamskipnaden har 12 studenthjem i Bergen. De aller fleste ligger utenfor sentrum. Per i dag er noen få hybler ledige. Mange studenter foretrekker å bo dyrt og dårlig i sentrum av byen. Leieboerforeningen mener ca. 2000 personer er husløse i Bergen. De offisielle tallene er under det halve. Helland har gjennomgått rapporter fra 200 befaringer det siste halvannet året. Beboerne forteller her om leieøkninger fra 20 til 300 prosent, økninger som gjerne kommer over natten. Leieboerforeningen har en rekke klager knyttet til eiendomsselskap. Mange beboere opplever at eierskifte fører til at de må flytte på kort varsel eller at leien går voldsomt opp.

— Noen møter også problemer fordi de ikke ser godt nok gjennom kontrakten før de undertegner. Kontrakter som gjelder for ett år og store depositum er ikke uvanlig, sier Helland.