• Lettere enn å kjøre sykkel, sier Darren Flewker. Han styrer 352 hjul med fingertuppene uten engang å bli svett under hjelmen.

MAGNE REIGSTAD magne.reigstad@bt.noGulen

Maken til transport har aldri gått langs vestlandskysten. I går kom en lekter lastet med tre digre oljetanker til Sløvåg. To av dem veide 350 tonn, den minste "bare" 150 tonn. Slepet cruiset i snekkefart fra Stavanger til Gulen på vel ett døgn.

Darren Flewker og kollegene lirket mastodontene over landgangen og bortover kaien der de ble senket ned med millimeterpresisjon på betongklosser.Gjengen fra transportselskapet Brambles reiser Europa rundt på tungløftoppdrag. Jobben i Gulen regner Flewker som smågods.

Gjenbruk I går var vi også vitne til gjenbruk i meget stor skala. Da Shell-raffineriet i Sola stengte, ble lagertankene til overs. Trond Emblem i bergensbedriften Vest-Kran AS hev seg rundt på en ukes varsel, skaffet de fornødne millioner og sikret seg de brukte tankene til serviceanlegget sitt i Sløvåg.

— Nytt ville kostet det tredobbelte. Da hadde ikke driften blitt regningssvarende, sier Emblem til Bergens Tidende.

Eventyret vokser Lekteren og slepebåten kommer snart med enda seks tanker. Hele pakken koster vel 45 millioner kroner. Tankene plasseres i en grop skutt ut i fjellet og blir nesten ikke synlige fra sjøen.

— Tankene er leiet ut til to oljeselskap for 15 år. Det vil gi oss 100 - 150 millioner kroner i inntekter. Selskapene selger bunkers til tankskipene som laster ved Mongstad-raffineriet. Dette blir meget godt forretning for oss, tankrederne og oljeselskapene, forklarer en fornøyd investor Emblem.

Litt snålt Det virker unektelig snålt at tankskipene må tvers over Fensfjorden etter drivstoff når de laster ved et raffineri. Forklaringen er at Mongstad ikke produserer bunkers. Supertankerne må derfor innom Rotterdam eller en engelsk havn for å bunkre, og slike ruteavvik koster penger.

I dag ligger supertankerne ofte i flere døgn utenfor kysten mens de venter på kaiplass. Hvis en av kjempene får motorstopp, er det stor sjanse for at kolossen siger inn i fjæresteinene. Nå får skipene tilbud om liggeplass i smulere farvann, og det skaper enda aktivitet i indu-striområdet som er skapt mellom skarvnakkene.

Brukte lagertanker fra den nedlagte terminalen i Breivik i Laksevåg er allerede gjenbrukt i Gulen. Her renses ballastvann og dette er et miljøtiltak som monner.

— Det vannet vi slipper ut, er renere enn fjorden, forsikrer Emblem.

SVÆRE SAKER: Dette er gjenbruk i stor målestokk. De 23 meter høye oljetankene fra Sola-raffineriet veier 150-350 tonn, men triller lett på 352 hjul.Foto: Magne Reigstad