Hans begrunnelse er at "disse tullingene, de såkalte Padoxene", foresto åpningen. I samme avis kunne vi samme dag lese at det bak Padox-maskene kun fantes ekte bergensere. Realiteten var altså at MANGE bergensere åpnet Festspillene framfor EN østlending eller kanskje EN sørlending. Hva kan være bedre enn dette? Hva er blitt galt med ekte bergensere, enten de bærer masker eller ikke? Dessuten må vel advokat Giertsen ha fått med seg at det denne gang ikke passet noen i kongefamilien å visitere Bergen, at de alle seks eller hvor mange de egentlig er prioriterte byen vekk grunnet andre sysler i innland og utland. Skal så de høyst fraværende majestetsfigurer føle seg fornærmet av at bergenserne med rak stolthet og stor stil SELV åpner sitt storslagne musikkspill?

Etter min mening bør dette fra nå av være tradisjonen. Dog kanskje ett og annet år avløst av en ikke-bergenser eller en ekte bergenser som vitterlig har skapt noe, oppnådd noe gjennom sin gjerning. Som Erik Bye, Gro Harlem Brundtland, Jan Garbarek eller Leif Ove Andsnes. Eller Dag Solstad, Eva Joly eller kanskje tilmed groruddølen Jan Kjærstad. Mye bedre det enn hvert år å ha en person som er født inn i en forhistorisk, stivbent og fastfrosset rolle som ene og alene symbolfigur. Eller, i verste fall, en vikar som har giftet seg til en tilsvarende, deflatert symbolverdi. Min respekt ligger i alle fall hos de som har forandret verden, utrettet noe, skapt nytt ved sitt virke. Og i de siste årene har det jo bare gått en vei med monarkiet. Min overutviklede fintfølelse forbyr meg å presisere hvilken vei.

Årets åpning var rett og slett storartet. Den var kunstnerisk og tankevekkende, slik det sømmer seg en berømt musikkfest. Den var samtidig en betimelig ironisk kommentar til det sedvanlige stivnede ritualet der bergenske "undersåtter" forventes å skulle bøye hode og nakke for mannen fra Drammensveien 1, Oslo 3, som denne gang valgte å visitere det suspekte landet Belgia framfor den fantastiske byen Bergen.

Leve Festspillene, leve Bergen og et trefoldig hurra for Vestlandets nye majestetsfigurer Padoxene! Gid de lenge, lenge leve må!

Odd Nordhaug