Som Byantikvaren sier: «Boden er helt enestående der hun står synlig fra Sandviken. Vi er opptatt av hovedkarakter ¿»

Det som slår oss så tydelig er det store misforholdet mellom hva som styres, og enkelt tillates. På den ene siden vinduer på sjøboden som styres i detalj. På den andre siden bygging av en rekke stygge blokker i sjøkanten et par hundre meter unna, i form av Selmers Sandviken Brygge. Nå hører nok nye prosjekter ikke inn under Byantikvarens domene. Men vi mener at en helhetlig tenkning fra Bergen kommune tydelig har vært totalt fraværende i disse sakene.

RENATE TVIBERG OG HANS HEGRE