TOR LEIF PEDERSEN

Mandag setter styret for HSD seg ned for å drøfte fremtiden for Flaggruten mellom Stavanger og Bergen. Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro, kan et alternativ være å ofre et annet hurtigbåtsamband i selskapets ruteområde for å kunne opprettholde Flaggruten.

Selv om sambandet har hatt en økning i passasjertallet siden nyttår, løser det ikke problemet. Dette hurtigbåtsambandet drives på rent kommersiell basis. I motsetning til for eksempel andre hurtigbåt— og fergeruter, ytes det ikke offentlig støtte til driften av Flaggruten. Helt siden oktober har HSD sagt at sambandet er truet på grunn av for lav inntjening. Selskapet taper en million kroner i måneden på driften av Flaggruten. Slik kan det ikke fortsette.

Viktig samband Flaggruten er et viktig tilbud for befolkningen i regionen. Ikke minst for de mange reisende fra Sunnhordland som reiser med fly over Bergen Lufthavn på Flesland. Trafikken til og fra sørlige deler av fylket og Bergen er også meget viktig, selv om Trekantsambandet har gjort det lettere å ferdes med bil i regionen.

Avklares mandag Konstituert konsernsjef i HSD, Per Atle Tellnes sier til Bergens Tidende at selskapets styre skal ta stilling til i saken mandag. Hvilke anbefalinger administrasjonen i selskapet har lagt frem i styrepapirene, kan Tellnes ikke formidle i mediene. Men han viser til at det finnes flere alternativer.

— Styret kan vedta å legge ned driften av sambandet, eller fortsette drøftingene med fylkeskommunen og de berørte kommunene i regionen, sier Tellnes.

— Et alternativ kan være å legge ned et annet hurtigbåtsamband i Hordaland for å opprettholde Flaggruten. Da må vi gjøre det på en slik måte at skadevirkningene blir minst mulig. Jeg tror vi kan få det til. Men alt dette må vi i tilfelle drøfte med fylkeskommunen og blant annet samarbeidsrådet for Sunnhordland, sier Tellnes.

Dødsstøt - Er det et alternativ å legge ned Flaggruten midlertidig til HSD, fylkeskommunen og kommunepolitikerne i regionen har drøftet seg frem til et annet rutemønster som kan gi liv til Flaggruten i med en annen profil?

— Hvis ruten blir lagt ned nå, er det ikke mulig å få den i drift igjen over natten. Ved nedlegging vil fartøyene bli solgt. De reisende vil danne seg nye reisemønstre. Nedlegging nå vil trolig bli dødsstøtet for Flaggruten, sier Tellnes. Er optimist - Tror du Flaggruten er liv laga?

— Jeg er optimist. Men betingelsen for fortsatt drift er at vi reduserer antall hurtigbåter i vår samlede hurtigbåtdrift med en båt og opprettholder noenlunde de samme inntektene. Sammen med fylkeskommunen og kommunene i regionen tror jeg vi skal klare å finne en løsning. Men jeg er ikke helt sikker på om vi kommer i havn med en løsning der Flaggruten overlever, sier Per Atle Tellnes.