— Vi vil be Arna Kraftselskap om å redegjøre for hvordan anlegget drives i forhold til de rettighetene selskapet mener det har, sier informasjonsdirektør Sverre Sivertsen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til Bergens Tidende.

Ifølge Sivertsen begynte kraftproduksjonen i Ytre Arna for så mange år siden at det ikke er gitt konsesjon etter dagens lovgivning. NVE har likevel ikke noen grunn til å tro at anlegget er ulovlig. Men akkurat som beboerne i Ytre Arna har også NVE reagert på den svært lave vannstanden i Gaupåsvatnet i sommer. Derfor ønsker nå den statlige forvalteren av Norges vann- og energiressurser å innhente flere opplysninger.

Kan sette vilkår for driften

Hvis det viser seg at driften av anlegget innebærer vesentlige ulemper for miljø og allmennhet, har NVE anledning til å kalle anlegget inn til konsesjonsbehandling for å sette sette vilkår for driften.

Et slikt vilkår kan være å fastsette et minstemål for vannstand.

Stadig flere melder seg nå på i protestaksjonen mot uttømming av Gaupåsvatnet.

Medlem i Bergen bystyre, Geir Dale (Ap) sier at hensynet til profitt ser ut til å være årsaken til Arna Kraftselskap og eieren Arne Veidung tapper vannet så kraftig ned.

— Det kan vel ikke tolkes på annen måte. Visst har vi hatt en tørr sommer, men jeg har observert svært lav vannstand også i nedbørsperioder, sier Dale, som også sitter i bydelsstyret i Arna.

Han mener det som foregår i Gaupåsvatnet er uakseptabelt.

- Riv ruskende galt

Sammen med beboere i Ytre Arna og Bergen kommune samler han nå mange år gammel dokumentasjon for å finne ut om Arna Kraftselskap kan drive som i dag. Naturvernforbundet i Hordaland aksepterer heller ikke tømmingen av Gaupåsvatnet, og sier til BT at kraftproduksjonen i Ytre Arna må gjennomgås av NVE.

Økonomidirektør Lars-Olav Skålnes, som representerer Arna Kraftselskap, sa til BT i går at perioder med lav vannstand må anses som normalt ved produksjon av vannkraft fra regulerte vassdrag, og at tørre perioder vil føre til tommere magasiner.