Men jeg tviler sterkt på at det er fra Israels venner dere får alle disse henvendelser. Hele vitsen med å erklære seg for Israel-venn er å stå åpent frem, og slik håpe på å vinne flere venner for Israel.

En annen sak er at det begynner å bli farlig å stå frem som Israel-venn. Når en ser på bannerne og hører utfallene mot Israel i demonstrasjonene, skal en være forsiktig med å ta til motmæle. Den død og fordervelse som der blir lovet jødene, kan meget vel også tilkomme jødenes venner.

Mitt inntrykk av dere «eksperter» er at dere omtrent alle som en har tatt entydig parti for palestina-araberne, og plasserer all skyld hos jødene.

Det en bør forvente av dere er at dere lytter likt til begge parter i konflikten, og således klarer å få et mer balansert bilde av situasjonen. Min mening er at det har dere på ingen måte klart.

Den ensidige vektleggingen dere gjør av palestinerne sin versjon, er både uriktig og skremmende.

Det ser ut som om dere har gått i fellen som Goebbel ofte brukte for å vinne massenes tilslutning, gjenta ofte nok en løgn så vil den snart bli en sannhet.

Hva mener dere egentlig jødene bør gjøres for å få slutt på massakrene som nesten daglig blir utført mot Israels innbyggere?

Hvordan skal en forholde seg til sine nærmeste naboer, når disse er ens verste fiende og benytter enhver anledning til mord og terror?

Og de av dere «eksperter» som til og med stiller i kappe og krage, bør vel ikke bli så veldig forskrekket over at noen av soknebarna reagerer negativt på en del av ekspertuttalelsene.

Min påstand er at Midtøsten-problemet er et arabisk-jødisk spørsmål om fordeling av landområder. Araberne har fra før av over 99 % av regionen. Det kan da vel ikke forundre noen at jødene vil verne om dette lille arealet som er tildelt dem.

Direkte uforståelig blir det når verden går inn for å opprette en stat inne i Israel, når innbyggerne i denne staten skal bestå av Israels svorne fiender. En bør være oppmerksom på at Israel er på størrelse med Hedmark fylke.

Israel er det eneste demokratiet i hele regionen og er omkranset av stater som ikke behøver å ta hensyn til demokratiske spilleregler, mens den nye staten inne i Israel vil bli styrt av en eller annen despot.

Det kan vel også være på sin plass å nevne at Israel er blitt påført 5 kriger siden staten ble opprettet, og har etter hver av disse krigene utvidet sine egne grenser for bedre å kunne forsvare seg mot nye angrep.

Så de av dere som mener at Israel har et stort nok areal slik som det er, bør ikke være med på å påføre Israel en ny krig.

Av Arne Dahl

Bergen