Veteranorganisasjoner og andre har med rette gitt uttrykk for at komiteen med sitt vedtak viser mangel på ærbødighet for det oppførte minnesmerke ved tidligere Gestapohuset.

Undertegnede har tidligere gitt uttrykk for hva jeg mener om komiteens vedtak. Det er både mangel på alminnelig folkeskikk og mangel på respekt for dem som ble torturert og ga sitt liv for at vi, de kommende generasjoner, skulle få vår frihet.

Jeg har snakket med folk fra flere partier. Jeg har stilt spørsmål om hvordan slikt kan skje. Svaret jeg har fått lyder omtrent slik: «Det var en misforståelse — det var en misforståelse i flere partier» .

På bautaen i Veiten står disse ord:

Så hard en tid Så vond en strid

La oss ikke gjøre sårene dypere - nå er tiden inne for å ta til vett Om noen dager skal våre krigsminnesmerker bekranses - det kunne være nyttig for våre folkevalgte i komité for miljø, byutvikling og tekniske tjenester å stille opp når bautaen i Veiten skal bekranses 8. mai. Samme dag skal komiteen òg ha møte - da er det mulig å ta initiativ til å rette opp denne påståtte misforståelsen. I denne saken er det ingen skam å snu. Lytt på råd - vis respekt - snu i tide!

Tar komitéleder Monica Mæland et slikt initiativ?

ARNE JAKOBSEN,

FYLLINGSDALEN