DEBATT

Av Torbjørn Hansen,

stortingsrepresentant og formann Bergen Høyre

Audun Lysbakken, stortingsrepresentant fra SV, kritiserer i BT 24. november Høyre og samarbeidsregjeringen for ikke å gi folk flest nok skattelettelser i budsjettet for 2003. Jeg skal være den første til å understreke behovet for å gi enda mer skattelettelser. Men at Lysbakken og SV kritiserer noen på dette området, er rimelig frekt.

SV foreslo for 2002 å øke skattetrykket med 5 milliarder, mens regjeringen reduserte med 13 milliarder. SV økte skatten fra 28 prosent til 29 prosent, foreslo et lavere innslagspunkt på toppskatt og økte skatten på konkurranseutsatt næringsliv. For å vri kniven helt rundt, ville SV i tillegg å fjerne kontantstøtten. Videre økte SV offentlig utgifter med 16 milliarder. Og allerede nå antyder SV at de vil innføre investeringsavgiften igjen i 2003.

Samarbeidsregjeringen har brukt store deler av de totale skatte— og avgiftsreduksjoner for 2002 og 2003 på å bedre konkurranseevnen til norske arbeidsplasser. Fjerning av investeringsavgiften, dobbelskatt på utbytte, flyseteavgiften, økning av avskrivningssatser og fradrag for forskning og utviklingskostnader er viktige tiltak for å hindre utflytting av arbeidsplasser. SV omtaler konsekvent skattelettelsene til næringslivet som «skattelettelser til de aller rikeste».

Industriarbeidere på Vestlandet skal være glad SV ikke har innflytelse over den økonomiske politikken. Det å ha en trygg arbeidsplass er en grunnleggende forutsetning for velferd. Næringslivet er avgjørende for bosetting på en rekke tettsteder i Hordaland. Felles for bedriftene er at et høyt offentlig forbruk presser opp lønnskostnadene, øker presset på renten og på norsk valuta. Bedriftene sliter i dag med rammevilkårene i Norge. Lysbakken og SVs svar på dette er å øke skattene og offentlige utgifter dramatisk.

Hvis budsjettet for 2003 vedtas, har regjeringen gjennomført 17 milliarder i skatte- og avgiftsreduksjoner i løpet av 2 år. Løftet for 4-årsperioden er 31 milliarder. For privatpersoner har dette betydd at 135.000 færre betaler toppskatt, boligskatten er justert ned, elavgiften er redusert, alkoholavgiftene er redusert, skatt på hjemme-pc er fjernet, mv.

Lysbakken har rett i at det bør bli mer skattelettelser for folk flest. Problemet er at dette ikke er SVs politikk. Han burde kanskje heller tenke på dem som ville bli arbeidsledige hvis SV fikk innflytelse over den økonomiske politikken, særlig i hans eget hjemfylke.