Han har allerede glemt at han gjennom en rekke innlegg i høst har skrevet flere nedsettende innlegg om Frp. Dette har pågått samtidig som andre Ap-representanter også har benyttet samme taktikk og det hele har lignet det som kan kalles en «hetskampanje» mot Frp.

Men hans innlegg kommer tross alt på trykk, mens mine og andre Frp-representanters motinnlegg ikke har fått delta i den debatten. Er det også kampanjejournalistikk?

Fra ris til ros. La meg få uttrykke at når Arne Jakobsen ikke skriver om Frp, men om de indre uenigheter i Ap viser det seg at han også kan skrive fornuftig om ting som berører så mange bergensere daglig. Hans argumenter for en biltunnel mellom Indre Arna og Bergen sentrum er gode og bærer preg av en gjennomtenkt argumentasjon. Og det har allerede vært motinnlegg mot ham med begrunnelse i forurensningsproblemer. Jeg vil hjelpe Arne Jakobsen med flere gode argumenter.

Det er et faktum at mye av den trafikkbelastningen som går gjennom Åsane også er trafikk til Arna og videre østover. En Arna-tunnel vil da bidra til redusert trafikk over Åsane og Nesttun og gir tilsvarende mindre forurensning i dette området, og på grunn av kortere kjøretid gjennom tunnelen gir dette et redusert eksosutslipp.

Jeg vil også til naturvernerne nevne at det finnes teknologi som kan fange opp mesteparten av den forurensning som produseres i tunneler. Det er jo meningsløst å ikke argumentere for dette i stedet, nemlig å få kontroll på utslippene fra biler. Med hensyn til forurensning er det irrelevant hvor mange biler det er på veiene hvis giftutslipp fra disse blir kontrollert eller er ikke-eksisterende. Det er tross alt en kjensgjerning at bilene forurenser mindre enn noen gang og at de i nær fremtid ikke vil forurense vesentlig i det hele tatt. Det er så mye naturforkjemperne er imot, men frem skal de (og strøm skal de ha).

Jeg ser ikke helt det at trafikken over Nygårdstangen umiddelbart vil forøke på grunn av Arna-tunnelen, da det dreier seg om den samme bilmassen som før, men bare regulert litt annerledes. At biltrafikken i fremtiden vil øke er sannsynlig, men Norge er et lite land og det vil til slutt begrense seg selv. At biltrafikken vil øke i land som Kina og India burde bekymre mye mer. Når tunnelen en dag er ferdig bør det satses på den kollektive trafikken via bussnettet som nå vil komme seg mye raskere frem mellom de to sentrum.

Dette blir ikke en erstatning for eksisterende toglinje, men heller et forbedret supplement. Det er for meg forunderlig at politikerne i det hele tatt diskuterer for eller imot, når de ikke tar bryet ved å spørre de berørte i saken. For dem som har glemt hvem de berørte er så er det brukerne av kollektivtrafikken i Bergen, samt bilistene. Jeg vil ikke prøve å fremtvinge en folkeavstemning, men appellerer til godtfolk om ikke dette likevel kanskje er den mest demokratiske veien å gå for å finne en bredere forståelse for hva innbyggerne selv vil ha? Reidar Lien påminner oss om at en Arna-tunnel kom på annenplass over miljøvennlige veiprosjekter i Norge. Han skriver også, ved spørsmål om privat/yrkesmessig eller kollektiv transport, at et moderne bysamfunn må ha gode tilbud i begge sektorer for å overleve på lang sikt.

Det har vært altfor lett for sittende politikere og forkjempere å se saken fra sitt eget ståsted i den tro at dette også gjelder alle andre. Hadde dere lest alle leserinnleggene de siste årene ville dere oppfattet at det finnes mange som ikke har mulighet til å velge bort bilen, mange som av eget valg ønsker å kjøre bil uansett kollektivtilbud og ikke minst mange som har valgt bort bilen enten av økonomiske grunner eller rett og slett for at de synes dette er det riktige valget.

Hvis det var blitt foretatt en folkeavstemning i Bergen er jeg rimelig sikker på at resultatet ville blitt omtrentlig 50/50 med et mulig flertall for bilismen. Hva ville da blitt den riktigste demokratiske løsningen? Jo nemlig å bygge ut begge sektorene, ikke å velge den ene foran den andre. Først når politikerne tør å spørre innbyggerne og får svar kan de gjøre et ærlig arbeide på vegne av disse.

HENNING NILSEN, MEDLEM I FRP BERGEN