Det er det regelmessige tilbakevendende forsøket på å så tvil om moderne, trygg, effektiv og god behandling av en av de mest alvorlige sykdomsgruppene vi har — depresjonene. De som står bak disse utspillene vet ikke hvor galt de gjør. Det er hjerterått.

Depresjonene ødelegger livet for mange, mange tusen enkeltmennesker og familier. De er blant hovedårsakene til sykmelding og uførepensjonering. Depresjon tar livet av mange hundre hvert år gjennom selvmord eller forverring av legemlig sykdom, f.eks. hjerteinfarkt.

Moderne psykiatrisk behandling bygger på en allsidig forståelse av mennesket, som vi ser både gjennom sosiale, psykologiske og biologiske briller. Ingen av disse innfallsvinklene alene er tilstrekkelige. Moderne nevrobiologi viser dette til fulle. Vi ser forstyrrelser i hjernen ved psykiatriske sykdommer. Disse bedrer seg ved medikamentell behandling og ved psykoterapi. Deretter har pasientene det mye bedre - både på kort og lang sikt. Det er ingen motsetning mellom å ta behandlingen inn gjennom ører og øyne eller gjennom munnen! Både menneskekontakt - samtalebehandling - og medisiner er nødvendig i mange tilfeller. I virkelighetens verden er kontakt med egen lege og bruk av antidepressiv medisin det mest praktiske.

Antidepressive midler blir frekt diskriminerende, retorisk og demagogisk kalt «lykkepiller». De gir nemlig ingen lettvint lykke, bare bedring av alvorlig sykdom! Medisiner mot depresjon har vært til god hjelp i 50 år. Rundt 75 prosent av pasientene som gjennomfører behandlingen, blir bra. «Narrepiller» (placebo) sammen med legekontakt hjelper også mange. Men det er ikke det samme som bare legekontakt eller ingen behandling i det hele tatt. Forskjellen er meget stor, særlig gjelder det tilbakefall til ny depresjon. Hadde vi begynt å behandle med placebo, da skulle du fått høre fra journalister og andre - og med god etisk grunn.

De første antidepressive medisinene hadde alvorlige bivirkninger. Kort etter kom neste generasjon som var bedre, men dessverre giftige i overdoser. Bivirkningene var også hos disse så plagsomme at det var vanskelig å ta dem i lengre tid, som mange trenger. Så kom de moderne antidepressive midlene. De hjelper meget godt mot alvorlig depresjon, har lite bivirkninger og er ufarlige i overdose. Som enhver vare må også de selvsagt utvikles, produseres og markedsføres. Noen tjener altså penger på dem. Det er både lovlig og vel fortjent. Spør de takknemlige pasientene. De er billige i bruk, 10-20 kroner dagen. Sykdommen derimot er meget dyr for pasient, familie og samfunn.

Legene må nødvendigvis samarbeide med firmaene for å utvikle bruken på beste måte. Hvordan skulle det ellers kunne skje? Vi får da ingen penger til det fra det offentlige. Ikke et eneste legemiddel er skapt av det offentlige i noe land, og slik må det være. Ville det forresten være noe bedre om det hadde vært slik? Da hadde det offentlige ikke bare skullet passe på, men også vært i industriens rolle. Se på sykehusreformen nå. Hvordan går den? Nordiske leger er internasjonalt kjent for å ha høy faglig integritet og klar etisk bevissthet. Unntakene finnes, men det er unntak. Uansvarlige fagfolk, som f.eks. de som er ute i mediene om dette nå. Industrien arbeider lovlig og strengt regulert. Det er riktig at den ikke er noen søndagsskole, men har du et bedre alternativ? Også her er det forresten store forskjeller som er lette å oppdage. Jeg har selv samarbeidet med de fleste, jeg har sett disse forskjellene og har aldri gått på akkord med min egen faglige overbevisning.

Leger og pasienter - hold sammen! Pasientene kan stole på norske leger. Vi bygger opp stadig mer solid kunnskap og evne til å behandle, også innen psykiatri. Ja, vi er mennesker og kan gjøre feil. Vi kan også påvirkes. Men vi lar oss ikke kjøpe av noen. Stol på at vi har vår hovedforpliktelse overfor pasientene og aldri glemmer den. Fortsett å ta de medisinene din lege anbefaler deg!

Av Olaf Bakke, overlege