Jeg er luta lei den uhemmete mammondyrkelse som foregår i maktens korridorer, der yppersteprest Bondevik godt assistert av Petersen, Sponheim og resten av regjeringen ofrer skoler, sykehus, aldershjem samt utallige menneskeskjebner på mammons alter. Offerhandlingen akkompagneres av støyende og uhemmet lovsang om hvor uovertrufne de selv er. Menigheten utgjøres av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som sier ja og amen mens de danser om gullkalven sammen med de frie markedskrefter. I ettertid serveres ekstra fett valgflesk av markedsliberale sparegriser som er så harskt og kvalmt at velgerne spyr!

Ved neste stortingsvalg (og helst før) må søpla av dem som i dag kalles «folkevalgte» kastes på dør. Partiene bør merke seg at noen av deres politikere trolig er utgått på dato, like bedervet som kjøttet i visse matvarekjeder. «Helsetilsynet» v/Eva Joly og pressen har utvilsomt en oppgave her. Noen uanmeldte kontroller vil sikkert ha forebyggende effekt. Jeg tviler ikke på at det finnes nok av uhumskheter i Stortingets, regjeringens og partienes «kjøledisk».

På Stortinget trengs mennesker med sunt folkevett og respekt for velgerne, jeg forlanger ikke mer. Dagens arrogante «strømlinjeformede regnemaskiner» som ligger i lommen på lobbyister og pressgrupper vil jeg helst slippe. Sleipe og halvråtne broilere med stor kjeft bør ha utspilt sin rolle for alltid. Folket har fått evig nok av løgn, bortforklaringer og brutte valgløfter.

Et hederlig unntak er SVs politikere som fortjener ros for sin vilje til å rydde opp i systemet.

A. TUFTELAND, DRAMMEN