EIRIK DAMSGAARD eirik.damsgaard@bt.no

Forskere skal nå gjøre ekstra undersøkelser, etter meldinger om at lakselusen står faretruende langt inne i fjordene.

— Dette er oppsiktsvekkende, og noe vi har fryktet etter en vinter med lite snø. Lite smeltevann i fjordene gjør at lakselusen følger saltvannet og angriper de innerste sjøaure-bestandene, sier fiskeforvalter Atle Kambestad ved Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland.

Likner 1996-katastrofen De siste dagene er det kommet flere triste meldinger fra de innerste fjordtarmene i Hardangerfjorden.

En hobbyfisker har tatt en laksesmolt med 60-70 lakselus på Aga, 18 kilometer innenfor Utne i Sørfjorden mot Odda. Det er også meldt om lus på sjøauren i Eidfjordvassdraget, og luseangrep i Stryneelven i Nordfjord.

— Laksesmolten rammes dessverre uansett, fordi den skal til havs. Auren i de innerste fjordarmene slipper vanligvis unna lakselusen. Men i år frykter vi at lakselusen når inn også dit, sier Kambestad.

Han frykter en repetisjon av katastrofeåret 1996, da spesielt store mengder sjøaure døde.

For tidlig å si Laksesmolten møter hver vår sin fiende, lakselusen, ytterst i fjordene, på vei ut mot havet. De heldigste overlever luseangrepet, og vender tilbake til elvene etter ett til tre år. Sjøauren holder seg derimot tre-fire kilometer fra elveosen. Rådgivende Biologer AS i Bergen gjøre rutinemessige undersøkelser for Fylkesmannens miljøvernavdeling.

— De to første undersøkelsene i år tyder på at lusen blir et tiltagende problem utover sommeren. Vi frykter det gjelder alle fjordene på Vestlandet der det er mye lakseoppdrett. Men det er for tidlig å si hvor ille det blir, sier Kambestad.Han sier det er størst grunn til å frykte for skjebnen til laksesmolten, som skal hjem og sikre bestanden i elvene etter oppholdet i havet.

fakta/laksens fiender * Lakselus er en parasitt som lever naturlig i saltvann. Den blomstrer opp i farvann nær fiskeoppdrettene, ofte ytterst i fjordene, og truer smålaksen. Over ti lus er normalt dødelig dose for en laksesmolt.* Gyrodactylus salaris er en parasitt som lever i ferskvann, og som ble importert på svensk smolt til norske elver i 1975. Plantegiften rotenon brukes for å utrydde den. Den finnes i Lærdalselvi, men er ikke i påvist i Hordaland.

Les også: ... men fisken kan spises