Det var nemlig ADAC som i fjor plasserte verdens lengste og Norges mest moderne biltunnel, Lærdalstunnelen, langt nede på listen over 16 europeiske tunneler.

— Det er jeg som har bedt ADAC se nærmere på Løvstakktunnelen, sier informasjonssjef Egil Otter i Norges Automobil-Forbund til Bergens Tidende.

Det er sikkerhet det dreier seg om i ADACs undersøkelse. Og det var et slag i ansiktet for norske vegbyggere å høre at sikkerheten i Lærdalstunnelen var langt under den standard man burde forvente.

Trang, lav og mørk

Da er det med gru vi imøteser ADACs rapport om Løvstakktunnelen. Hullet til Fyllingsdalen har allerede i flere BT-oppslag blitt kritisert sønder og sammen for dårlig sikkerhet. Tunnelen er for trang, for lav, for mørk. Rømningsveier eksisterer ikke. Det er for langt mellom brannslokkingsapparater og nødtelefoner.

Attpåtil er Løvstakktunnelen bare ett rør med to motgående kjørefiler, og tunnelen har en trafikkmengde på over 20.000 biler i døgnet.

Det blir bedre

Hordaland vegkontor opplyste før jul at det vil bli satt i gang arbeid tidlig på nyåret med å bedre sikkerheten i Løvstakktunnelen. I første omgang skal den rustes opp med flere brannslokkingsapparater og flere telefoner. Hvis fjellet har satt seg og er blitt tett, kan man også komme til å fjerne en god del av de brannfarlige isolasjonsmattene langs tunnelveggene.

La oss håpe at mye av dette er gjort før ADAC kommer og titter inn.

Nordkapptunnelen

Egil Otter opplyser at ADAC i år vil bedømme 22 europeiske tunneler. Foruten Løvstakktunnelen er den splitter nye Nordkapptunnelen under Kvalsundet i Finnmark plukket ut på det norske vegnettet.

— Grunnen er at denne tunnelen er en kjent turistveg ute i Europa, sier Egil Otter.

Mont Blanc-tunnelen

Av kjente europeiske tunneler som skal bedømmes, finner vi den 11 kilometer lange Mont Blanc-tunnelen mellom Frankrike og Italia. Denne tunnelen har vært stengt i over to år etter en ulykke i 1999 som krevde ca. 40 menneskeliv. Nå er tunnelen blitt opprustet med en mengde nye sikkerhetstiltak som skal settes under lupen av ADAC.