OLAV GARVIK olav.garvik@bt.no

Slik Petersen ordlegger seg i samtale med Bergens Tidende, overgår han nesten KrF-folk i å lovprise den omstridte kontantstøtten:

— Jeg er meget glad for at Bondevik-regjeringen gjennomførte støtteordningen. Jeg synes den er bedre og bedre begrunnet dess mer vi går ned i aldersgruppene. Jeg har alltid synes synd på smårollinger som må ut i all slags vær vinterstid for å dra i barnehagen. Nå er det i det minste valgfrihet.Det er derimot ikke aktuelt å utvide ordningen oppover, slik jeg ser det.

— Kontantstøtten er blitt en dyr post på statsbudsjettet?

Sterke lyster - Det er jeg helt uenig i. Den er absolutt ikke noen uforsvarlig bruk av offentlige midler, sier han.

Jan Petersen gnir seg i hendene over stigende galluptall for Høyre, og innrømmer åpent at regjeringslysten er sterk i partiet. Det var heller ik ke noe vedtak eller utspill på KrF-landsmøtet som provoserte ham.

— Heller ikke det bastante nei til EU-medlemskap?

Sårene grodd? - Slik stemningen er i Norge har det ingen hensikt å presse frem noen avgjørelse på det punktet. - Glemmer du helt at KrF tviholder på sentrumssamarbeidet?

— Det er til å leve med. Jeg aksepterer at partiet står fast på samarbeidet med Venstre og Senterpartiet så lenge det er valgkamp. - Sårene i sentrumspartiene er likevel ikke grodd etter at dere veltet regjeringen?

— Det får de selv svare på, men Bondevik er realpolitiker. Han vet at nøkkelen til regjeringsmakt ligger i et samarbeid med Høyre, sier Petersen.

Fredningstid Han gjør det ellers klart at Høyre "absolutt ikke" har til hensikt å gå til felts mot KrF i valgkampen.

— Du er også parat, kanskje, til å love Bondevik statsministerposten for at Høyre skal bli med i det gode selskap?

— Nei, det er å starte i gal ende. Først må vi bli enig om å forhandle, deretter er det tid til å drøfte personer, sier Jan Petersen.