Fra tid til annet kommer sikkerhetsvaktene på Flesland over gjenstander det er ulovlig på være i besittelse av. Da nøyer man seg ikke med å beslaglegge gjenstanden, men overleverer den til politiet.

— Heldigvis skjer ikke dette så ofte. Men fra tid til annen kommer vi over batangakniver. Finner vi slike i flypassasjerenes håndbagasje, beslaglegges de, politiet varsles, og det er opp til dem om det skal reageres, sier sikkerhetslederen på Flesland, Kari Nilsen.

Derimot er det ikke forbud mot å ta med seg våpen i et fly, men ikke som håndbagasje. Et våpen må sjekkes inn hos flyselskapet som ordinær bagasje.

Våpenet skal pakkes som spesialbagasje. Dessuten må det være plukket fra hverandre, sluttstykket fjernet og ammunisjon pakket for seg selv.

Luftfartsverket har også en liste over gjenstander det overhodet ikke er tillatt å ta med seg på en flyreise. Ifølge Nilsen gjelder dette fyrverkeri, eksplosiver, gasser, brannfarlige stoffer, arsenikk, etsende stoffer og kunstgjødsel, mens alle former for kniver, sakser og stikkvåpen må sjekkes inn som ordinær bagasje.