Men disse automatene finnes allerede, uten at de brukes. Alle butikker med respekt for sine kunder har kortterminal. Disse kan brukes til å fylle kort på samme måte som de brukes for å "tømme" dem. Og hvorfor skulle ikke butikkene gjøre denne jobben? Sannsynligheten for at en busspassasjer handler annet en busskort er jo stor.

Stegnan peker også på problemet med at alt for mange bruker enkelt-billett. Dtte kan løses ved å sette opp enkeltbillettprisene samt at de før nevnte butikker også kan selge enkeltbilletter. Siden det er kortbrukerene som er de faste passasjerene vil det vøre en fordel at kortprisen holdes lavt. "Slengere" som bare tar bussen mår bilen står på verksted har råd til å betale noe mer.

L A Lauvås