TOR LEIF PEDERSENtor.pedersen@bt.no Særlig ille er det for kalvetunge reinsimler å bli utsatt for de store påkjenningene det er å bli jaget av løshunder. På Vikafjellet, i Stølsheimen og i fjellområdene Gråsida, Hamlagrø, Vaksdal og Kvamskogen går det villreinflokker. Skal snart kalve Om en drøy måned skal simlene kalve. De trenger all den ro de kan få i tiden fremover. Nå er de nemlig på vei inn i vårknipen når det gjelder beitene. Samtidig blir snøen tung å bevege seg i, fordi den begynner å bli påvirket av vårlige temperaturer. I seg selv er dette energikrevende for villreinen. Det er viktig at den ikke blir påført ytterligere energitap som følge av at den jages av løshunder. Det kan få katastrofale følger.

Ille på Hamlagrø Dag Brekke i Bergsdalen forteller til Bergens Tidende at en løshund i fjor ved påsketider i dagevis plaget en villreinflokk på 10-12 dyr i Hamlagrø-traktene.— Problemet med løshunder er særlig stort i nettopp dette området, men også på Kvamskogen. Det er uvanlig lite snø i fjellet i år - mindre enn en tredel av normalt. Men snøen har vært glasshard de siste ukene, slik at det har vært krevende for villreinen å sparke seg ned til beitenæringen, sier Brekke. Båndtvang fra 1. april Oppsynsmann for Voss Grunneigarsamskipnad, Roy Nilsen, minner om at det fra og med søndag 1. april er slutt på friheten for hundene. Frem til og med 20. august er det krav om at hunden holdes i band.Båndtvangen er hjemlet i viltlovens paragraf 52 og ikke i bufeloven som mange tror. Ordinær båndtvang har til hensikt å beskytte viltet, påpeker Nilsen. Unngå kollisjon med hjort Bilistene som ferdes langs veiene i distriktet bør være oppmerksomme på faren for at hjort plutselig kan hoppe ut i veibanen. Det kan bli dramatisk - ikke bare for hjorten. Oppsynsmann Nilsen gjør oppmerksom på at fra nå av og utover våren er denne faren størst. I de vestre delene av Voss kommune har hjorten begynt å samle seg langs stamveien Bergen-Oslo. På nattetid er det til dels stor trafikk av hjort over stamveien. Bilistene oppfordres til å slakke på farten og være oppmerksomme for å unngå å kollidere med hjort.