Enten trafikken går med buss eller bane må man bygge opp en kjempekapasitet som kun brukes noen få timer i døgnet, morgen og kveld, og de reisende reiser med sterkt rabatterte billetter (månedskort).

Hvis Gaia trafikk klarer dette kunststykket med busser, uten tilskudd, da gir vel svaret seg selv på hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt? Eller er det slik at Gaia trafikk i dag mottar store tilskudd de er redd for å miste til bybanen?

BJØRN SKAUGE

BYBANEN: Temaet engasjerer fortsatt bergenserne.