Disse er blant de mange grupper som gjør en uvurderlig innsats for fellesskapet, men langt fra får den lønn de fortjener. KFO mener det er urimelig at noen må arbeide i 20 år for å få ca. 200.000 i årslønn

Sammen med resten av de kommuneansatte har mange av KFOs medlemsgrupper virkelig blitt hengende etter.

Kommuneansatte har siden forrige tariffoppgjør hatt den dårligste lønnsutvikling, dette til tross for at mange kommuner sliter med rekrutteringen.

Barnehagen og SFO er en viktig del av hverdagen til våre barn. De ansatte har et stort ansvar uten at det har fått noen betydning for lønnsutviklingen. I årets oppgjør krever KFO et betydelig sentralt tillegg for våre grupper. Samtidig krever vi at potten til lokale forhandlinger blir betraktelig økt. Dette mener vi at både ansatte og kommunen vil tjene på, fordi det er lokalt vi vet hvor skoen trykker.

Våre barn fortjener omsorg og tilsyn av kvalifiserte og motiverte ansatte. KFO mener derfor at det er urimelig at de som påtar seg ansvaret for våre barn ikke blir verdsatt høyere, og at de må få en lønn som de kan leve av.

MARIANN FJELDSTAD,

HOVEDTILLITSVALGT KFO BERGEN KOMMUNE