Hvorfor bare her? Hvorfor skal ikke de i det private også etter Kaarbøs idé kutte? Høyre som går inn for å kutte skatter går nå også inn får å kutte lønninger. Hvor er logikken? Dersom de offentlig ansatte hadde kuttet tre prosent, kunne vi i det private kanskje fått mer skattelette. Er det lønnskutt i offentlig sektor Kaarbø og Høyre mener er den rette medisinen for å få kuttkabalen til å gå opp?

ERLING BIRKELAND,

BYDELSREP FANA BYDEL