— Pensjonistekteparene er, uansett gruppe, årets inntektsvinnere, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman til Bergens Tidende.

Han vil ikke kommentere om pensjonistene, i og med det fete oppgjøret, kan sies å ha god råd. Norman konstaterer bare at «mange i samfunnet har det bedre enn pensjonistene, mens andre har det vanskeligere.»

Sikret de neste årene

Pensjonistekteparenes lønnsfest skyldes to hovedelementer: Folketrygdens grunnbeløp er kraftig oppjustert, samtidig som grunnpensjonen til ektefeller og samboere har økt kraftig. Tidligere fikk pensjonistektepar 1,5 minstepensjon. Nå får de 1,6 og det skal økes til 1,7 i 2005.

Samtidig har Stortinget vedtatt at pensjonene årlig minst skal øke like mye som lønnsnivået ellers i samfunnet. Det betyr at pensjonistekteparene også de to neste årene vil bli de store inntektsvinnerne.

Et pensjonistektepar får, med virkning fra 1. mai i år, utbetalt 15.016 skattefrie kroner i måneden. Det betyr en skattefri inntekt på 180.192 kroner i året.

En enslig minstepensjonist får nå utbetalt 8.450 kroner i måneden, eller 101.400 skattefrie kroner i året.

Fete oppgjør

Målt i kroneverdi, har pensjonistene hatt en alle tiders inntektsutvikling det siste tiåret. I 1994 fikk et pensjonistektepar utbetalt 103.000 kroner. Målt i dagens kroneverdi, tilsvarer det 126.000 kroner, mens de altså innkasserer 180.000 kroner etter årets fete oppgjør.

En enslig minstepensjonist fikk utbetalt 61.116 kroner i 1994. Det tilsvarer 74.600 kroner, målt etter dagens kroneverdi, mens han eller hun altså kan heve 101.400 kroner.

Med andre ord: Hvis det er noen som kan le hele veien til banken, må det være landets minstepensjonister.

Grunnpensjonen utgjør nå årlig 30,7 milliarder kroner, mens tilleggspensjonene er på 41 milliarder kroner.