Av Inger Enger,stortingsrepresentant Sp

Hjemmelen for å gi begrenset førerkort finnes allerede i førerkortforskriften § 32. Mitt ønske er at flere skal få muligheten til å fortsette å kjøre bil i sitt lokalmiljø etter at de ville blitt fratatt ordinært førerkort.

Selv om en del eldre ikke lenger har gode nok kjøreferdigheter til å kjøre på motorveier i høy hastighet, eller i komplisert og ukjent bytrafikk, er det fortsatt uproblematisk for mange av disse bilførerne å kjøre til butikken og ellers i sitt kjente lokalmiljø. Mange steder i landet er muligheten til å kjøre bil svært viktig for å kunne utføre dagligdagse ærend og for å kunne delta i det sosiale livet. Det handler om livskvalitet som vi alle er opptatt av.

Det bør ikke by på spesielle problemer å håndheve en slik ordning. Jeg mener at lokale førerkort må håndheves på samme måte som andre påtegninger i sertifikatet, ved vanlige trafikkontroller. Innehaverne av begrenset førerkort vet at de kan miste førerkortet hvis de bryter vilkårene.

Mange steder i landet er muligheten til å kjøre bil svært viktig for å kunne utføre dagligdagse ærend og for å kunne delta i det sosiale livet. Eldre bilførere som blir fratatt sertifikatet på grunn av at sansene begynner å bli svekket, kan brått få redusert sin frihet og bli tvunget til et mer isolert liv.

Jeg har fått gledelig støtte for forslaget fra Leif N. Olsen, tidligere sjef for Utrykningspolitiet, nå administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. I en kronikk i Nationen 20.8.2002 skriver Olsen: «I enkelte tilfeller vil begrenset førerkort kunne være et alternativ til å måtte innlevere førerkortet.» «Totalt sett vil en ordning med stedsbegrenset førerkort kunne føre til en bedring av trafikksikkerheten ved at legen har et alternativ som er langt lettere å ty til enn «å miste førerkortet», og vedkommende ville kunne få et tilbud han vil kunne leve med.»

Spørsmålet om å ha sertifikat behøver ikke å være et enten-eller. Det må kunne finnes mellomløsninger for dem som står i fare for å miste det ordinære sertifikatet, men som fortsatt mestrer det lokale trafikkbildet på en tilfredsstillende måte.