AV ARNE JAKOBSEN (A), BERGENFYLKESTINGSREPRESENTANT

Det var voldsomt, tenkte eg. Riktignok legger han inn en liten reservering, men allikevel er det ikke et lite løfte den ferske stortingsrepresentanten kommer med til velgerne. Det er mange måter å markedsføre seg på. For er det grunn til å tro at det er hold i Skjælaaens løfter? Har vi ikke hørt noe slikt før? Var det ikke en forgjenger av Skjælaaen, Magnus Stangeland, som en gang kom med et løfte om en miulliard ekstra til veier her vest? Det kan da være grunn til å spørre; Er det blitt en tradisjon i Senterpartiet å komme med slike brageløfter? Eller er det et utslag av at «lottostortingskandidater» ikke er som andre stortingskandidater? (Som kjent vant Skjælaaen førsteplassen etter tombolaprinsippet).

Eller kan det være slik at Senterpartiet har to slags dagsordener? En når de farer land og strand rundt og avgir løfter? Og en dagsorden når alvoret er der og Senterpartiet i Stortinget tar stilling til de rammer som skal ytes til kollektivtrafikken? Da viser erfaringene at det er svært lite igjen av de brageløfter som Rune Skjælaaen og andre representanter for hans parti strør rundt seg med.

Skjælaaen er nemlig ikke alene. Nestleder i hans parti, Åslaug Haga, dro for en tid tilbake på turne rundt i Akershus, der hun fortalte akkurat det samme. Forskjellen var at det ikke gjaldt denne kanten av landet, men tiltaket og milliarden skulle særlig rettes inn mot Oslo og Akershus.

Til Romerikes Blad sier Åshild Haga: «Senterpartiet vil gi en ekstra milliard til styrking av kollektivtrafikken. Midlene skal finansiere lavere takster og bedre kvalitet – særlig i Oslo og Akershus». Videre presenterte Haga at de ordinære takstene på kollektivtransporten i Oslo-området skal ned med 20%, ungdom og studenter skal få halv pris.

Så til alvoret i saken; Jeg må innrømme at jeg fant svært lite igjen av det som Senterpartiets nye stortingskandidater målbærer i merknadene og innleggene til Senterpartiets representanter da Stortinget midt i februar behandlet Nasjonal Transportplan.

I et replikkordskifte mellom Sverre Myrlid (A) og SP s samferdselspolitiske talskvinne, Jorunn Ringstad, ble det tydelig sagt fra om at det var helt andre forhold enn kollektivstransporten rundt de store byene som Senterpartiets ville prioritere. Det var forholdet til ferjepassasjerene som ble satt i høgsetet der i gården. En viktig sak, men så var det Senterpartiets troverdighet i forholdet til de store byområdene da?

Mitt spørsmål til den ferske stortingskandidaten blir da: Er det Senterpartiets merknader i innstillingen til Nasjonal Transportplan som beskriver partiets politikk for kollektivtrafikken som er virkeligheten? Eller er det grunn til å tro på Skjælaaen og Åslaug Haugs brageløfter? Tja, en kommer vel lengst med å holde seg til virkeligheten.