Det er det selvsagt gode grunner til. Kanskje Rune Skjælaaen ikke har fått det med seg, men det er svært mange av oss utenfor hans parti som er skeptisk når Senterpartiet strør om seg med løfter. Derfor ville jeg vente med å gi en kommentar til etter at Senterpartiet i forbindelse med Stortingets behandling av NTP ville vise sitt sanne jeg når det gjaldt forholdet til kollektivsatsingen i de større byområdene. Som nevnt i mitt første innlegg, var det i Sp,s merknader og føringer, lite igjen av de brageløfter som Rune Skjælaaen gikk ut med tidligere i vinter i Bergens Tidende. Det kan derfor være grunn for å understreke at det mellom Sp,s medlem i Stortingets samferdselskomiti, Jorunn Ringstad, som må forholde seg til den virkelige verden, og den ferske stortingskandidaten fra Hordafylket er ueinghet om kollektivsatsingen i de store byområdene, herunder også Bergens-området. Men jeg har også konstatert at den samme Jorunn Ringstad, heller ikke deler Rune Skjælaaen og det lokale Senterpartis syn når det gjelder Bergensprogrammet. Her har Sp på Stortinget fulgt flertallet i Bergen bystyre og fylkestingets syn, utmeislet av Ap, H, og KrF.Sp har ikke tatt noen reservasjoner når det gjelder bybanen og ikke minst Ringeveg vest. For den som lyttet til Rune Skjælaaen i fylkestinget like før jul og fikk med seg den ferske stortingskandidatens tanker om Ringveg vest, må vel stortingsbehandlingen, og Sps holdning, fortone seg som et ikke uvesentlig nederlag for den ferske stortingskandidaten? Rune Skjælaaen er en smule indignert over min noe spøkefulle benevnelse av hans kandidatur. Det får så være, men det er grunn til å stille seg noe tvilende til Senterpartiets brageløfter. Det skulle være nok å minne om hva som fant sted for fire år siden da Stortinget behandlet Norsk veg— og vegtrafikkplan. Da plusset Sp på så det monnet. Da de kom i regjeringsposisjon noen måneder etter, var løftene glemt og historiens laveste samferdselsbudsjett med Senterpartiets medvirkning ble lagt frem. Det er sannheten - og det slike ting som får meg til å tvile på troverdigheten i Rune Skjælaaens ekstra milliard til kollektivtrafikken i de større byene. Men det kan jo alltid være greit å ha det som et landsmøtevedtak - om det når frem? Fylkestingsrepresentant Arne Jakobsen (A)