Vi begynner å bli mette av såkalte livsstilseksperter som forteller oss om brød eller ikke brød, slankebrød og farlige poteter (og vi som trodde det var sausen?).

Norges styresmakter, sentralt og lokalt, er best i verden på et par ting; overformynderi og beskatning. Og her ligger nøkkelen til hvordan fedme og usunn livsstil skal bekjempes effektivt. En ny helse— og slankeskatt er hva som må til. Dette er noe vi nordmenn nemlig forstår etter så mange år med statlig regissert ansvarsfraskrivelse i befolkningen.

En slik livsstilsskatt vil gjøre Ola og Kari til verdens sunneste folkeslag innen ti år. Og vi som er så glad i vinnere burde godta dette uten å blunke.

Vi nordmenn er dessverre blitt for fete og late. Vi er likegyldige til vår egen livsstil og det faktum at organismen homo sapiens er skapt for bevegelse. Vi sliter rumpa flat av inaktivitet og får gnagsår på fingertuppene av fjernkontrollene. Helseministeren, og andre ambassadører for god helse, zappes bort og erstattes lett av en ny høydose farlig karboskive.

Det nytter ikke lenger med gode råd og anbefalinger. Vi må tvinges, det er det eneste vi gidder høre på, og som vi har tradisjon for å innrette oss etter i dette landet. Selvdisiplin til å gjøre noe fysisk aktivt selv og samvittighet overfor egen helsetilstand eksisterer ikke lenger hos nordmenn generelt.

Mitt forslag er derfor. Innfør livsstilsskatten. Gjør en kondisjonstest/screening av alle nordmenn mellom 18 og 60 år. Denne vil gi en valid og seriøs pekepinn på fysisk form og generell helsetilstand. Alle skal ta den, det eksisterer intet eksklusjonskriterium.

Dersom fagkyndige personer, statlig utnevnte sådan selvsagt, bedømmer din fysiske form for å være i for dårlig forfatning og med risiko for å utvikle livsstilssykdom som høy. Ja, da vil det bli stilt krav som det blir gitt deg seks måneder på å innfri før ny test blir tatt. Når du målet, så er det bra, hvis ikke blir du pålagt å betale en livsstilsskatt.

Denne skatten bør være betydelig ettersom det å behandle de såkalte livsstilssykdommene er så kostbart for samfunnet. Det skal da ærlig talt ikke være slik at sunne og friske nordmenn skal måtte sponse behandlingen av alle dem som gir blaffen i helsa?

THOR ARNE AASEN