Inntil 1. oktober med sorte hoder, men nå i full blomst som 60-skilt. Dette til stor glede for veiens nære naboer. Lettere å komme over veien, og ut i veien.

Dette er et ulykkesbelastet veistykke med mange utkjørsler. I årenes løp har det vært mange forespørsler om 60-sone. Alle møtt av det store nei, med ulik begrunnelse. Derfor en stor takk til den eller de som har skåret igjennom og plantet disse gledens livsbevarende blomster. —

Kanskje vi også en morgen våkner opp til en ferdig tunnel fra Nordhordlandsbrua?

LIV KVAMME BERGEN