Intensjonene bak dette skal være at kommunen da kan spare fire millioner kroner, men for oss som bor og arbeider i Arna er dette helt uaktuelt. Tidligere artikler og innlegg i avisene har pekt på at dette vil medføre svekket sikkerhet for liv og helse i Arna. Med andre ord så opplever vi altså at liv og helse blir veid opp mot en «inntjening» i størrelsesorden — fire millioner kroner. En slik måte å se på Arnas innbyggeres ve og vel kan ikke jeg som tillitsvalgt sitte stille og være vitne til. Skoler, helseheimen og omsorgsboliger for å nevne noe, er institusjoner som er avhengige av at brannvesenet er raskt på pletten hvis uhellet skulle være ute. Likeledes vet vi alle at det står om sekunder når det smeller på «dødsveien», mellom Bergen og Voss. Forskjellen mellom liv og død avgjøres ofte av hvor fort hjelpemannskapet kan være på plass, denne tiden vil bli vesentlig forverret om byrådets forslag skulle få gjennomslag i bystyret. I verste fall - og ytterste konsekvens - kan dette medføre tap av liv, og da er det for sent å si at dette var en feil avgjørelse. Et liv tapt er et for mye, og det er mye mer verdt enn fire millioner kroner.

Videre er jeg bekymret over hva dette vil gjøre med det lokale næringslivet. Vi har noen industribedrifter i Arna, og disse er avhengige av hurtig assistanse hvis brann eller ulykke skulle oppstå. En økning på 10-15 minutter før hjelpen kommer kan medføre at liv går tapt i arbeidsulykker, eller at bedrifter blir total skadd i brann. Vi vet alle konsekvensene av en stor brann i en industribedrift; sannsynligheten for langvarige permitteringer - og en overhengende fare for tap av arbeidsplasser - kan fort bli en realitet.

Rikspolitikere og sentrale politikere «inne i by'n», snakker om at næringslivet må ha gode rammebetingelser for å overleve. Det er jeg helt enig med dem i, men da må de inkludere sikkerhet som en av kriteriene innenfor rammebetingelsene. Som arbeidstakere krever vi at kommunen gjør sin plikt for å opprettholde sikkerheten på veiene, og at de fortsatt opererer med korte responstider når uhellet er ute. Samtidig er det viktig å legge til at disse utspillene fra byrådet ikke, akkurat, letter arbeidet med å skaffe mer næringsrettet aktivitet i Arna bydel. Tvert om, hvem ønsker å investere pengene sine i en bydel hvor ikke engang sikkerheten til dem som arbeider, og bor der, blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Til slutt vil jeg oppfordre alle til å jobbe for at denne saken blir nedstemt. Politikerne i Arna ser ut til å stå sammen, og det er bra. Men det hadde vært ønskelig om også andre enn Arbeiderpartiet i Arna sto frem og frontet saken, vi som jobber her ute trenger dere alle. Samtidig vil jeg appellere til tillitsvalgte, arbeidsgivere - og sist men ikke minst; banker og forsikringsselskap om å brette opp ermene og ta et tak. For i ytterste konsekvens kan en krisesituasjon medføre tap av arbeidsplasser - det er vårt problem. Men i et relativt lite samfunn som Arna er så vil dette fort smitte over på banker og forsikringsselskap, og da har dere et økonomisk problem.

Derfor! Ta til motmæle mot forslaget om å legge ned Arna brannstasjon. Vi trenger den tryggheten her ute i Arna, og sier derfor et rungende nei til byrådets forslag, og forventer at bystyret tar hensyn til det.

Av Roy Juvik,

klubbleder for

Norpapp Arna Grafiske klubb