MARIANNE RØISELANDFylkesstyret i Hordaland skal på et møte klokken 17.00 behandle striden rundt nominasjonen i Hordaland. Så vidt Bergens Tidende har grunn til å tro vil et klart flertall i fylkesstyret stille seg bak kravet om at Litleskare må trekke sitt kandidatur. Opprørerne møter Det går mot en kraftig konfrontasjon på ettermiddagens møte. Opprørerne varsler at de stiller på møtet med "opprørsgeneral" Haoko Tveitt og major Fredrik U. Litleskare i spissen. Ingen av dem er medlemmer av fylkesstyret, men vil kreve å få delta på møtet som partimedlemmer.— Jeg regner med at jeg ennå ikke er fratatt medlemskapet, sier Litleskare.Verken Terje Knudsen eller Sigrun Sangolt Natås er villige til å stille mot Søviknes på førsteplassen. Bare Litleskare står igjen som utfordrer, men han skal i dag presses i kne.Trolig vil rundt to tredeler av fylkesstyret gi Litleskare frist til torsdag ettermiddag med å trekke seg. Velger han å opprettholde sitt kandidatur og stiller mot Terje Søviknes på førsteplassen, risikerer han at sentralstyret allerede lørdag reiser suspensjon- eller eksklusjonssak mot ham. Lar oppvask stå Etter det BT erfarer, vil det foreløpig ikke være aktuelt å vurdere sanksjoner mot andre partimedlemmer som har ytret seg frisk og fritt i nominasjonsdebatten. Dette vil trolig først komme opp etter nominasjonsmøtet om halvannen uke.Men det er ingen tvil om at Sigrun Sangolt Natås, Terje Knudsen, Hoako Tveitt og en del andre i lokallagene står lavt i kurs hos partikontoret på Youngstorget. Ber om juridisk hjelp Litleskare var i går kveld i ferd med å ta kontakt med juridiske rådgivere for å få vurdert om landsstyret har rett til å kreve at Terje Søviknes ikke skal møte motkandidater. - Jeg er uenig med generalsekretæren om hvordan vedtaket skal tolkes, sier Litleskare.Han mener landsstyrevedtaket bare kan tolkes som et pålegg overfor nominasjonskomiteen.- Jeg har hele tiden trodd dette var en åpen prosess og synes det er temmelig tøft hvis partiet fratar oss muligheten til å velge kandidater, sier Litleskare. Han er i kamptrening som deltaker på den store militærøvelsen på Voss og har på ingen måter mistet motet.- Jeg er fit for fight. Hittil kan jeg ikke se at det er kommet frem noe som endrer min oppfatning, sier Litleskare.