Totalt hadde Flesland en passasjersvikt på 5,8 prosent sammenliknet med året før.

Mens helikoptertrafikken har økt siste år, har de fleste flyselskapene opplevd en kraftig tilbakegang. Vinnerne på Flesland i 2001 er det vesle flyselskapet Coast Air og Norsk Helikopter. Ifølge Coast Airs stasjonssjef Trine Kalstad hadde selskapet 40.000 passasjerer på Flesland i fjor, mot 27.000 året før. Veksten er størst på ruten Bergen – Haugesund.

Norsk Helikopter hadde en passasjervekst på 8,7 prosent i fjor. Markedssjef Geir Tynning regner med at utbygging av nye felter og økt leteboring i Nordsjøen vil føre til at passasjerveksten fortsetter i år. Også CHC Helikopter Service har hatt noe høyere aktivitet enn året før, og regner med gode muligheter for en svak vekst også i år.

Størst er nedgangen på de norske passasjerrutene med fly. I alt reiste 2,5 millioner passasjerer med innenlandsfly til og fra Flesland. Dette er en nedgang på hele 8,9 prosent i forhold til i fjor.

Utenlandstrafikken viser en økning på 6,1 prosent, og gjelder i første rekke ruten Bergen – København. Flesland hadde i alt nær 522.000 utenlandsreisende passasjerer i fjor.

Chartertrafikken hadde en nedgang på 6,2 prosent med i alt 188.600 reisende.