— Jeg mener Hordalandsbenken på Stortinget jobber bra. Både regjeringspartiene, Ap og Frp gjør en god jobb for Hordaland, sier Hansen til Bergens Tidende. Så lister høyremannen opp innsatsen til sine egne regjeringskolleger; 100 millioner kroner til kollektivtrafikken i Bergen, vinterbrøyting av Hardangervidda og at regionalt tollsted for de fire vestlandsfylkene legges til Bergen.

Er dette alt dere kan skryte av, Hansen? 80 av de 100 millioner kronene til kollektivtrafikk er ikke satsing fra regjeringen, men bompenger bergenserne selv må betale. Imponerende innsats! Hvis dere hadde jobbet like bra for Bergen og Hordaland, som lobbyistene fra mer sentrale strøk, ville satsingen fra regjeringen på kollektivtiltak i Bergen vært på linje med hva Oslo får. Helse Vest ville fått like mye for hver pasient som Helse Øst, Bergen fått beholde like stor del av skattøren som Oslo osv.

Nei, her er det sentraliseringslinjen som teller. Samle mest mulig på østsiden av Langfjella og la alle andre seile sin egen sjø. Men, hvor mye verdier skapes egentlig i våre sentrale strøk? Hvor mye bidrar Oslogryta med til fellesskapet, når man ser bort fra alle som klipper håret på hverandre? Vet du det, Hansen?

HELGE RONG,

LODDEFJORD