Det kan være et handikap å være ny i politikken – en har gjerne ikke fått med seg forhistorien – derfor kommer det også slike utbrudd som Monica Mæland serverte i BT 23. og 26. januar.

Det var da Monica Mæland som vitterlig gikk til angrep på kollektiv-tilbudet i distriktene. For hva var det hun sa i et intervju med Bergens Tidende? Jo; «Vi har ikke råd til å strø kollektivtilskuddene rundt i distriktene». En slik uttalelse kan ikke oppfattes som annet enn «byarroganse».

I et forsøk på å rette opp denne fadesen sier hun; «Dessverre har Arne Jakobsen, hans partifeller og andre allierte gått imot hver gang Høyre er kommet med gode forslag om hvordan dette kan gjøres». Hvilke gode forslag har Høyre kommet med?

Det å gang på gang bringe til torgs synspunktet om at anbud ville gitt et så mye bedre kollektivtilbud, virker på meg som om Høyre bare surmuler og tygger drøv. I denne omgang er det en tapt sak, avtaler som bygger på kvalitetskontraksprinsippet er innført og skal ikke revideres før ved utgangen av 2003. I kvalitetskontraktene, som også har klare elementer av at service for de reisende skal settes høyt – er det også åpnet for resultatavhengige tilskudd. Altså: det nåværende avtalesystem i Hordaland har innebygget mulighetene for at støtten kan gis på grunnlag av passasjertall. Det vil også sette krav til trafikkselskapene. Det som mangler, og her har Monica Mæland, undertegnede og andre en jobb å gjøre; Vi må sørge for større rammer til kollektivtrafikken i Bergens-området. Men det må ikke skje ved at vi «ribber» distriktene. Samlet må vi rette kreftene inn mot andre muligheter.

Så til slutt: Vær ikke bekymret Monica Mæland. Vi studerer alle forslag fra andre. Vi studerer også nye forslag fra Høyre – om de skulle komme. Vi har ingen prestisje – gode forslag som tjener en hensikt støtter vi så gjerne, og igjen; også de som kommer fra Høyre.

Nå venter vi på en fornyelse fra Høyre. Det at Høyre går inn for anbud i kollektivtrafikken er vel ingen slik fornyelse?

Monica Mæland har med sitt innlegg i BT 26.01. tydelig vist at det er foreløpig ingen andre «nye» tanker i Høyre.

Arne Jakobsen