Hun påstår i dette svaret at jeg bedriver usannheter og er lite treffsikker.Det jeg har pekt på er at Arbeiderpartiet ønsker å opprettholde og videreutvikle gode velferdsordninger som:Avtalefestet pensjonSykelønnsordningenSkolefritidsordningenArbeidsmiljølovenDette er ordninger som Høyre sitt politiske program, og ikke minst Høyre sine budsjettforslag i Stortinget de senere årene, ville ført til ble rasert.Og når Høyre sin politiske talsmann Børge Brende går ut med lovnader om skatte— og avgiftslettelser som vil tilsvare bortimot 80 milliarder kroner i reduserte inntekter for staten (ca. 1/5 statsbudsjettet), så er det grunn til å hevde at velferdssamfunnet vil bli rasert med Høyre sin politikk.Og nettopp derfor skriver jeg at velferdssamfunnet vil bli rasert med Høyre sin politikk.At Ekeland mener at en slik påstand er tøvete, oppfatter jeg heller som forakt og liten forståelse for alle dem som vil bli rammet av Høyre sine dramatiske kutt for å oppnå sine lovnader om skatte- og avgiftslette.Videre påstår Ekeland at jeg har feil når det gjelder Høyre sin skattepolitikk!Når jeg skrev om Høyre sine skatter, så var det ut fra en tur på Høyre sine egne internettsider, hvor jeg benyttet meg av Høyre sin egen skattekalkulator som jeg trodde skulle være til å stole på. Eller?Denne kalkulatoren viste at en med rundt 250.000 i årsinntekt vil få noen hundrelapper i skattelette, mens en med 2,5 millioner kroner i årsinntekt vil få godt over ti tusen kroner i skattelette.Dette er mitt utgangspunkt når det gjelder mine påstander om at Høyre sin politikk er å gå i helt feil retning når vi snakker om å få til en bedre fordeling i vårt samfunn. Når Ekeland skriver at jeg ikke viser hele bildet, da jeg ikke nevner andre avgifter o.l, så det hun selv og Høyre som ikke er edruelige. Hvorfor skriver for eksempel ikke Høyre om fradraget for fagforeningskontingent som de ønsker å fjerne? Ellers er det jo litt interessant å se på Høyre sin skattepolitikk i forhold til den diskusjonen som har vært de siste dagene om lederlønninger i Norge.Høyre ønsker jo at de som har mye fra før skal få mest. Jeg forestiller meg at Høyre som politisk parti støtter en tanke om betydelig høyere lederlønninger i Norge! Med andre ord, mer i lønn og mye lavere skatt for dem som har mye, mens de som har mindre skal få litt skattelettelse og helst lavere lønn sett i forhold til den internasjonale konkurransesituasjonen store deler av vårt næringsliv opererer i. Alle skal få dårligere pensjonsordninger og sykelønnsordninger, noe som i realiteten betyr at de som har mye, har råd til velferd, mens de som har mindre faller utenom. Med andre ord god gammel Høyre-politikk!At Ekeland tør å snakke om bedre fordeling på vegne av Høyre! Stem Arbeiderpartiet og stem ned Høyre sin politikk!Av Are Tomasgard,sosialdemokrat